Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Laus störf í Dalabyggð og nágrenni


 

Allir þeir sem hafa í boði lögleg störf, innan þess svæðis að íbúar Dalabyggðar geti sótt þau, geta fengið atvinnuauglýsingar birtar hér endurgjaldslaust.

 

Auðarskóli - Tónlistarkennari

Við Auðarskóla er laus 100% staða tónlistarkennara við tónlistadeild skólans frá og með 1. ágúst 2019.

Mikilvægt er að umsækjendur búi að færni í samskiptum, frumkvæði í starfi, sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögðum, auk góðrar íslenskukunnáttu. 

Umsækjendur þurfa að hafa leyfisbréf til þess að kenna í grunnskóla. Umsóknir um starfið berist á netfangið hlodver@audarskoli.is. Í umsókninni þurfa að vera ferilskrá og ábendingar um meðmælendur. 

Upplýsingar um starfið veitir Hlöðver Ingi skólastjóri í síma 430 4757. 

Umsóknarfrestur er til 18. júlí 2019

Birt 5. júlí 2019

Heimaþjónusta

Starfsmann vantar  hjá félagsþjónustu Dalabyggðar við heimaþjónustu.

Í félagslegri heimaþjónustu er veitt aðstoð við þrif, heimilisstörf og/eða félagslegur stuðningur til að gera viðkomandi kleift að búa á eigin heimili við sem eðlilegastar aðstæður.

Umsækjandi þarf að vera stundvís, áreiðanlegur, heiðarlegur , hafa góða samskiptahæfileika og þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Karlar jafnt sem konur eru hvattar til að sækja um.

Upplýsingar veitir verkstjóri félagslegrar heimaþjónustun Ragnheiður Pálsdóttir í síma 849 2725 eða á netfangið heima.tjonusta@dalir.is.

Birt 8. júní 2019

Sælingsdalslaug sundlaugaverðir – sumarstörf / hlutastörf

Dalabyggð auglýsir störf sundlaugarvarða við sundlaugina á Laugum í Sælingsdal í sumar. Ekki er nauðsynlegt að vera í fullu starfi. Við viljum gjarnan fá fólk sem vill vinna hlutastörf til dæmis um helgar.

Fyrir þá sem eru í fullu starfi er mögulegt að útvega húsnæði á Laugum í sumar.

Góð sundkunnátta er nauðsynleg og að standast hæfnispróf samkvæmt reglum um öryggi á sundstöðum. Í byrjun júní verður haldið námskeið fyrir sundlaugaverði.

Umsækjendur um störf sundlaugavarða þurfa að hafa náð 18 ára aldri. Hins vegar geta 16 ára sótt um afgreiðslustörf, en ætlunin er að baðaðstaðan verði opinn fyrir gesti tjaldsvæðisins að hluta utan opnunartíma sundlaugarinnar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Birt 16. maí 2019

Auðarskóli - lausar kennarastöður

Við Auðarskóla er laus 100% staða umsjónarkennara á unglingastigi og 100% staða umsjónarkennara á yngsta stigi fyrir skólaárið 2019-2020.

Umsjónarkennsla á unglingastigi. Meðal kennslugreina eru íslenska, samfélagsfræði, erlend tungumál og val.

Umsjónarkennsla á yngsta stigi. Meðal kennslugreina eru stærðfræði, íslenska, náttúrufræði, samfélagsfræði og enska.

Mikilvægt er að umsækjendur búi að færni í samskiptum, frumkvæði í starfi, sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögðum og góðri íslenskukunnáttu.

Einnig þurfa umsækjendur að vera tilbúnir að vinna eftir stefnu Auðarskóla í teymiskennslu.

Umsóknarfrestur er til 17. maí 2019

Umsækjendur þurfa að hafa leyfisbréf til þess að kenna í grunnskóla. Umsóknir um starfið berist á netfangið keli@audarskoli.is. Í umsókninni þurfa að vera ferilskrá og ábendingar um meðmælendur. Upplýsingar um starfið veitir Þorkell aðstoðarskólastjóri í síma 430 4757.

 Birt 7. maí 2019

Fellsendi - atvinna

Við hjúkrunarheimilið Fellsenda vantar starfsmenn í sumarafleysingar og einnig í fastar stöður við umönnun íbúa. Starfið er fjölbreytt, lærdómsríkt og gefandi. 

Nánari upplýsingar veitir Jóna H. Magnúsdóttir framkvæmdarstjóri í síma 863 5090 eða 433 1805, einnig er hægt að senda fyrirspurn eða umsókn á netfangið jona@fellsendi.is

Hjúkrunarheimilið Fellsendi

Birt 7. maí 2019

Auðarskóli - deildarstjóri á leikskóla

Við Auðarskóla er laus 100% staða deildarstjóra á leikskóladeild fyrir skólaárið 2019-2020.

Mikilvægt er að umsækjendur búi að færni í samskiptum, frumkvæði í starfi, sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögðum og góðri íslenskukunnáttu. Reynsla af stjórnun og umsjón með sérkennslu er kostur.  

Umsóknarfrestur er til 16. maí 2019.

Umsækjendur þurfa að hafa leyfisbréf til þess að kenna í leikskóla. Umsóknir um starfið berist á netfangið herdis@audarskoli.is. Í umsókninni þarf að vera ferilskrá og ábendingar um meðmælendur. Upplýsingar um starfið veitir Herdís aðstoðarleikskólastjóri í síma 430 4757.

Birt 29. apríl 2019

KM þjónustan - laust starf

KM þjónustan í Búðardal óskar eftir að ráða vandvirkan og samviskusaman starfsmann á bifreiðaverkstæði í fullt starf.

Nánari upplýsingar veitir Karl í síma 895 6677 eða á netfangið km@km.is

Birt 9. apríl 2019