Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Sorpmál


 

Samningur um sorpmál er við Gámaþjónustu Vesturlands.

 

Sorphirðing

Sorphirðing er annan hvorn þriðjudag. Annan þriðjudaginn er tekið sorp í Búðardal og gámar í dreifbýli sunnan við Búðardal tæmdir. Hinn þriðjudaginn eru tæmdir sorpgámar í dreifbýli vestan Búðardals. Sorphirðudagatal er að finna á heimasíðu Gámaþjónustu Vesturlands.

 

Endurvinnslustöðin

Endurvinnslustöð er í Búðardal. Hún er opin á þriðjudögum kl. 13-18, fimmtudögum kl. 13-17 og laugardögum kl. 11-14. Auk þess geta íbúar komið með flokkað sorp á flokkunarstöð við Vesturbraut (gámavellinum) á öllum tímum sólarhrings og losað í flokkunarkrær.

 

Í flokkunarkrá er hægt að láta frá sér fernur, bylgjupappa, sléttan pappa, dagblöð, tímarit, annan pappír, málma, niðursuðudósir, rafhlöður, plastfilmu, plastpoka, plastbrúsa, aðrar plastumbúðir og kertavax.  Athugið að ekki má setja frauðplast í flokkunarkrá fyrir plast né gler með niðursuðudósum.

 

Annað endurvinnsluefni og úrgang, það er stærri hluti, spilliefni (önnur en rafhlöður), frauðplast, timbur, járn og gler þarf eftir sem áður að láta frá sér á opnunartíma flokkunarstöðvarinnar. Þessi endurvinnsluefni skal ekki láta í flokkunarkrána.

 

Rúlluplast

Rúlluplasti er safnað hjá bændum á um þriggja mánuða fresti. Söfnunardagar rúlluplasts eru í janúar, apríl, júlí og nóvember.

 

Söfnun er lögbýliseigendum að kostnaðarlausu, en sækja þarf um það til sveitarfélagsins. Þeir sem þegar eru skráðir þurfa ekki að skrá sig aftur, nema breyta eigi skráningu.

 

Plastið skal haft á aðgengilegum stað fyrir sorpverktaka. Frágangur á plastinu hjá bændum getur verið í stórsekk (t.d. undan áburði) eða pressað og bundið saman þannig að gott sé að koma því á bíl (litla bagga) eða í þar til gerðum gámum eða á annan snyrtilegan hátt. 

 

Landbúnaðarplast - leiðbeiningar

 

Óheimilt er að setja rúlluplast í sorpgáma á grenndarstöðvum sveitarfélagsins.  Opin brennsla úrgangs er óheimil  þ.m.t. rúlluplasts.  skv. lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og skv. reglugerð nr. 737/2003.

 

Ítarefni

Sameiginleg svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs

Gámaþjónusta Vesturlands

Úrvinnslusjóður

Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir

Lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs

Reglugerð 941/2002 um hollustuhætti

Reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs