Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Byggðarráð, fundur nr. 221

Dags. 28.3.2019

221. fundur Byggðarráðs Dalabyggðar haldinn  í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal, 28. mars 2019 og hófst hann kl. 09:30


Fundinn sátu:
Skúli Hreinn Guðbjörnsson formaður, Sigríður Huld Skúladóttir varaformaður, Þuríður Jóney Sigurðardóttir aðalmaður og Kristján Sturluson sveitarstjóri.


Fundargerð ritaði:  Kristján Sturluson, sveitarstjóri

 

Lagt til að eftirtalin mál verði tekin á dagskrá og verði dagskrárliðir 20 til 23, aðrir liðir færist aftur í samræmi við það:


1901020 - Landamerki Lauga við Gerði
1901021 - Landamerki Sælingsdalstungu við Gerði
1903031- Sorpurðun Vesturlands, aðalfundur 2019 og stjórnarseta
1903032 - Fasteignafélagið Hvammur, aðalfundur 2019 og stjórnarseta


Samþykkt samhljóða

 

Dagskrá:

 

1. Fjárhagsáætlun 2019 - Viðauki I - 1902029

Tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun lögð fram.

 

Farið yfir breytingar í viðauka. Verður afgreitt á aukafundi byggðarráðs í næstu viku.


Magnína Kristjánsdóttir skrifstofustjóri og Ingibjörg Jóhannsdóttir aðalbókari sátu fundinn undir dagskrárlið 1.

 

2. Ónýtar girðingar - 1902024

Anton Torfi Bergsson, framkvæmdastjóri Búnaðarsamtaka Vesturlands mætir á fundinn.

 

Búnaðarsamtök Vesturlands munu skoða málið áfram í samráði við lögmann sinn. Send verður út hvatning til landeigenda í Dalapóstinum um að fjarlægja ónýtar girðingar.


Anton Torfi Bergsson, framkvæmdastjóri Búnaðarsamtaka Vesturlands sat fundinn undir dagskrárlið 2.

 

3. Samstarfssamningur við Fellsenda - 1407006

Samningur um bakvaktir milli Fellsenda og Silfurtúns lagður fram til afgreiðslu.

 

Byggðarráð staðfestir samninginn.

Samþykkt samhljóða.

 

4. Fjárhagsáætlun 2020-2023 - 1903025

Undirbúningur að vinnslu fjárhagsáætlunar.

 

Byggðarráð beinir því til nefnda sveitarfélagsins að ræða fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 á fundum sínum í apríl og maí, sérstaklega þá þætti sem varða fjárfestingar/framkvæmdir.


Samþykkt samhljóða.

 

5. Eiríksstaðir 2019 - 1903004

Farið yfir stöðuna.


Sveitarstjóra falið að vinna áfram að málinu.


Samþykkt samhljóða.

 

6. Tjaldsvæðið Búðardal - 1804010

Drög að samningi við rekstraraðila lögð fram.

 

Byggðarráð samþykkir samninginn og felur sveitarstjóra að undirrita hann með fyrirvara um samþykkt sveitarstjórnar.

 
Samþykkt samhljóða.

 

7. Skólaakstur 2019 - 2022 - 1901043

Hugmyndir kynntar.

 

Frestað til næsta fundar.

 

8. Úrvinnslugjald vegna bifreiða - 1901023

Tölvupóstur frá KM þjónustunni lagður fram.

 

Frestað til næsta fundar.

 

9. Leiga beitar- og ræktunarlands í eigu Dalabyggðar - 1902031

Tillaga að gjaldskrá lögð fram.

 

Frestað til næsta fundar.

 

10. Endurskoðun þjónustusamninga - 1810030

Lögð fram lokadrög samnings.

 

Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samningurinn verði samþykktur. Jafnframt leggur byggðarráð til við sveitarstjórn að þjónustusvæði fyrir fatlaða á Vesturlandi verði lagt niður og óskað eftir samstarfi við Borgarbyggð um þjónustuna.

 
Samþykkt samhljóða.

 

11. Vínlandssetur - 1807013

Niðurstöður útboðs kynntar.

 

Eitt tilboð barst frá tveimur aðilum sameiginlega. Tilboðið hljóðar upp á 30,2 m.kr. en kostnaðaráætlun var um 18,3 m.kr.

 

12. Afgreiðslutími hjá Dalabyggð - 1901031

Tillaga um að skrifstofa Dalabyggðar verði lokuð vegna sumarleyfa í viku 28 og 29.

 

Tillaga um opnunartíma í júlí samþykkt samhljóða.

 

13. Forathugun Útlendingastofnunar vegna þjónustusamnings - 1903017

Erindi frá Útlendingastofnun lagt fram.

 

Dalabyggð hefur ekki aðstöðu til að koma til móts við erindi Útlendingastofnunar. Sveitarstjóra falið að svara Útlendingastofnun í samræmi við það.


Samþykkt samhljóða.

 

14. Embætti skipulags- og byggingarfulltrúa - 1511031

Stefnt að því að niðurstaða verði komin varðandi ráðningu skipulagsfulltrúa.

 

Ekki hefur gengið frá ráðningu.

 

15. Ósk um breytingu á fasteignagjöldum v. sorpgjalda - 1902035

Minnisblað sem einnig á við um dagskrárliði 16 og 17.

 

Frestað.

 

16. Ósk um breytingu á fasteignagjöldum v. sorpgjalda - 1902036

 

Frestað.

 

17. Ósk um breytingu á fasteignagjöldum v. sorpgjalda - 1902038

 

Frestað.

 

18. Afleysingastörf 2019 - 1901030

Staða ráðninga í störf fyrir sumarið.

 

Auglýsa þarf sum starfanna aftur.

 

19. Beiðni um skólavist - 1903019

Ósk um skólavist fyrir nemanda með lögheimili í öðru sveitarfélagi.

 

Byggðarráð samþykkir erindið með eftirfarandi fyrirvörum: - Greiðslur verði í samræmi við viðmiðunarupphæðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. -

 

Lögheimilissveitarfélag greiði kostnað vegna stuðnings, skólaaksturs og annan tilfallandi ferðakostnað.

 

20. Landamerki Lauga við Gerði - 1901020

 

Frestað.

 

21. Landamerki Sælingsdalstungu við Gerði - 1901021

 

Frestað.

 

22. Sorpurðun Vesturlands, aðalfundur 2019 og stjórnarseta - 1903031

Aðalfundarboð Sorpurðunar Vesturlands lagt fram. Tilnefna þarf fulltrúa Dalabyggðar í stjórn. Óskað er eftir að tveir aðilar, karl og kona, verði tilnefnd.

 

Lagt til að Eyjólfur Ingvi Bjarnason og Ragnheiður Pálsdóttir verði tilnefnd sem fulltrúar í stjórn Sorpurðunar Vesturlands.


Samþykkt samhljóða.

 

23. Fasteignafélagið Hvammur, aðalfundur 2019 og stjórnarseta - 1903032

Fundarboð aðalfundar Fasteignafélagsins Hvamms lagt fram. Tilnefna þarf fulltrúa Dalabyggðar á aðalfundinn og í stjórn.

 

Lagt til að fulltrúar Dalabyggðar í stjórn Fasteignafélagsins Hvamms verði Einar Jón Geirsson og Kristján Sturluson. Einar Jón verður fulltrúi Dalabyggðar á aðalfundinum.


Samþykkt samhljóða.

 

24. Ráðning slökkviliðsstjóra - 1810011

Stefnt að því að niðurstaða verði komin varðandi ráðningu slökkviliðsstjóra til bygðarsamlags Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar.

 

Ráðningarferli enn í gangi.

 

25. Áformuð skerðing á tekjum Jöfnunarsjóðs - 1903021

Ályktun Sambands ísl. sveitarfélaga lögð fram.

 

Sveitarstjóra falið að koma á framfæri mótmælum gegn fyrirhuguðum breytingum fyrir hönd Dalabyggðar.


Samþykkt samhljóða.

 

26. Stjórnnsýsluendurskoðun 2018 - 1903007

Skýrsla um stjórnsýsluendurskoðun lögð fram.

 

Lagt fram.

 

27. Fjármál sveitarfélaga 2019 - 1903029

Bréf frá samgöngu- og sveitarfélagaráðuneytinu lagt fram.

 

Lagt fram.

 

28. Opnun minningarreits - Sturla Þórðarson - 1802033

 

Lagt fram.

 

29. Mál frá Alþingi til umsagnar - 2019 - 1901005

Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn),90. mál.

 
Frumvarp til laga um ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta, 639. mál.

 
Frumvarp til laga um fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.), 647. mál

 
Frumvarp til laga um töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð, 710. mál.

 
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni (neyslurími), 711. mál.

 

Lagt fram.

 

Næsti fundur byggðarráðs verður 4. apríl kl. 10.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 12:45

 

 

 

 

 

 


 Til baka