Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Íbúagátt Endurvinnslukort

Spurningin

Hvað skoðar þú vef Dalabyggðar oft?
Fréttir
Dalapósturinn
Laus störf
Stjórnsýsla
Ársreikningar og áætlanir
Erindisbréf
Barnaverndarnefnd
Félagsmálanefnd
Fræðslunefnd
Menningar- og ferðamálanefnd
Silfurtún
Umhverfisnefnd
Ungmennaráð
Öldungaráð
Eyðublöð
Fjallskil
Fundargerðir
Gjaldskrár
Fasteignagjöld
Hljóðupptökur
Laugaskjöl
Nefndir, stjórnir ofl.
Sveitarstjórn og byggðarráð
A-hluta nefndir
B-hluta stjórnir og fulltrúar
Stefnur-samþykktir-reglur
Auðarskóli leikskóli
Auðarskóli tónlistardeild
Beitarleiga
Búfjárhald
Dagmæður niðurgreiðslur
Fasteignagjöld afsláttur
Fasteignagjöld styrkir
Fjallskilasamþykkt
Fjárhagsaðstoð
Fráveita
Gunnarsbraut 11
Heimaþjónustu
Hundahald
Húsaleigubætur sérstakar
Innkaupareglur
Íþrótta- og tómstundastefna
Jafnréttisáætlun
Leiga á beitar og rækunarlandi
Leiguíbúðir
Leikskóladeild
Leikskólakennaranám
Lögreglusamþykkt
Námsleyfi
Refa- og minkaveiðar
Siðareglur
Sjálfboðaverkefni
Skólaakstur
Skólastefna
Snjómokstur
Starfsmannastefna
Stjórn Dalabyggðar
Styrkir til náms-, verkfæra ofl.
Sælingsdalstunga
Tónlistardeild
Verkfallsheimild
Vinnuskóli
Úthlutun lóða
Þóknun fulltrúa
Starfsmenn
Jafnréttisáætlun
Jafnréttisáætlun
Framkvæmdaáætlun
Laus störf
Starfsmannastefna
Stjórn, nefndir ofl
Sveitarstjórn og byggðarráð
A-hluta nefndir
B hluta nefndir
Skýrslur
Kosningar 2018
Framboðsfrestur
Kjörfundur
Kjorskrá
Kjörstjórn
Óbundnar kosningar
Utankjörfundaratkv.gr.
Polski
English
Uppáskriftir reikninga
Fundarmannagátt
Íbúagátt
Þjónusta
Atvinnuráðgjafi SSV
Auðarskóli
Áhaldahús
Bókasafn
Byggðasafn
Dagskrá
Byggingarfulltrúi
Byggingarleyfi
Fasteignaskráning
Fornleifafélag
Landnám
Safngripir
Baðstofa
Kirkjuhurð
Kirkjuklukka
Rennibekkur
Líkkistulíkan
Saga safnsins
Skáldatal
Ásmundur Gíslason
Bjarni frá Vogi
Daði Níelsson
Einar skálaglamm
Guðbjörg Árnadóttir
Gestur Guðfinnsson
Gunnar Pálsson
Jens Sæmundsson
Jón Guðmundsson
Jón frá Ljárskógum
Jón Sigurðsson
Jón Þorláksson
Jón Þorleifsson
Júlíana Jónsdóttir
Leirulækjar-Fúsi
Loftur ríki
Magnús Jónsson
Ólafur hvítaskáld
Pétur Einarsson
Staðarhóls-Páll
Sturla Þórðarson
Starfsemi
Skógarströnd
Hörðudalur
Miðdalir
Haukadalur
Laxárdalur
Hvammssveit
Fellsströnd
Klofningur
Skarðsströnd
Saurbær
Þjóðsögur
Álfar hjá Ásgarði
Álfkona læknar barn
Ásgarðsstapi
Brandur í Þúfu
Bæjarbruni Staðarfelli
Gullbrá og Skeggi
Illþurrka
Karl og kerling
Skónála-Bjarni
Smalastúlkan
Sólheima Móri
Sækýr
Tungustapi
Þorsteinn í Búðardal
Byggingafulltrúi
Byggingaleyfi
Byggingafulltrúi
Eyðublöð
Fasteignaskráning
Eignaskiptayfirlýsing
Deiliskipulag
Aðalskipulag
Svæðisskipulag
Dalaveitur
Eiríksstaðir
Endurvinnslustöð
Félagsheimili
Félagsþjónusta
Barnavernd
Framkvæmdaáætlun
Dagforeldrar
Niðurgreiðslur
Aldraðir
Silfurtún
Heimaþjónusta
Fjárhagsaðstoð
Húsnæðismál
Þjónustuhópur
Heimaþjónusta
Reglur Dalabyggðar
Húsnæði
Gunnarsbraut 11
Húsaleigubætur
Fjárhagsaðstoð
Reglur
Hafnir
Héraðsbókasafn
Héraðsskjalasafn
Sveitarfélög
Stofnanir ofl
Sóknarnefndir
Fyrirtæki
Félög og samtök
Einstaklingar
Jarðir í Dölum
Landamerkjabækur
Fasteignamat 1916-18
Þjóðlendukröfur
1 Hólsbotn
2 Hrafnabjörg - Laugadalur
3 Vífilsdalur
4 Hundadalur
5 Sauðafellsselland
6 Geldingadalur
7 Villingadalur
8 Jörfi
9 Stóra-Vatnshornsmúli
10 Skarð
11 Skógsmúli - Þverdalur
12 Flekkudalur
13 Svínadalur - Hvolssel
Íbúagátt
Íþróttahús Laugum
Jafnréttisáætlun
Kortasjá
Laugar íþróttamiðstöð
Íþróttahús
Sundlaug
Listasafn
Silfurtún
Félagsstarf
Umsókn
Þjónusta
Sjálfboðavinnuverkefni
Skipulagsmál
Byggingafulltrúi
Byggingarleyfi
Eyðublöð
Fasteignaskráning
Eignaskiptayfirlýsing
Svæðisskipulag
Aðalskipulag
Deiliskipulag
Skrifstofa
Slökkvilið
Sorpmál
Endurvinnslustöðin
Starfsmenn
Starfsmannastefna
Jafnréttisáætlun
Verkfallsheimild
Laus störf
Sælingsdalslaug
Vinnuskóli
Endurvinnslukort
Mannlíf
Íþróttir og tómstundir
Eldri borgarar
Hátíðir og viðburðir
Jörvagleði
Bæjarhátíð
Haustfagnaður FSD
Hrútaskráning
Reglur
Tenglar
Breiðfirðingafélagið
Dalaprestakall
Fellsendi
Glaður
Heilsugæslan
Kortasjá
Reykhólaprestakall
Stykkishólmsprestakall
UDN
Ungmennabúðir UMFÍ
Myndir
Laus störf