Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Íbúagátt Endurvinnslukort

Spurningin

Hvað skoðar þú vef Dalabyggðar oft?

Laus störf í Dalabyggð og nágrenni


 

Allir þeir sem hafa í boði lögleg störf, innan þess svæðis að íbúar Dalabyggðar geti sótt þau, geta fengið atvinnuauglýsingar birtar hér endurgjaldslaust.

 

Auðarskóli - leikskóladeild

Auðarskóli óskar eftir að ráða í stöður leikskólakennara og deildarstjóra á leikskóladeild skólaárið 2018-2019.

Við Auðarskóla er laus 100% staða leikskólakennara til framtíðar og 80% staða deildarstjóra á yngri deild leikskólans fyrir skólaárið 2018-2019.

Mikilvægt er að umsækjendur búi að

- færni í samskiptum

- frumkvæði í starfi

- sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögð

- góðri íslenskukunnátta

Umsóknarfrestur er til 8. júní 2018.

Umsækjendur þurfa að hafa leyfisbréf til þess að kenna í leikskóla. Umsóknir um starfið berist á netfangið hlodver@audarskoli.is. Í umsókninni þarf að vera ferilskrá og ábendingar um meðmælendur.

Upplýsingar um starfið veitir Hlöðver Ingi skólastjóri í síma 430 4757.

Birt 25. maí 2018 

Auðarskóli

Starfsfólk óskast á Laugum

Ungmenna- og tómstundabúðirnar óska eftir starfsfólki frá 1. september 2018 til 31. maí 2019 í ýmis störf.

 

Sundlaugarvörður

Sundlaugarvörður óskast í Sælingsdalslaug. Um hlutastarf er að ræða. Sérstakar hæfniskröfur eru sundvarðarnámskeið sem Ungmennabúðirnar sjá um að senda einstakling á í vor og 18 ára aldurstakmark. Námskeið verður haldið að Laugum 28. maí frá kl. 9-16.

 

Ræsting

Starfsmann vantar í ræstingu, um hlutastarf er að ræða. Vinnutími samkomulagsatriði.

 

Eldhús

Aðstoðarmanneskju vantar í eldhús. Á Laugum koma nemendur fyrir hádegi á mánudögum og fara heim fyrir hádegi á föstudögum. Aðal vinnutími er í kringum hádegi og kvöldmat.

 

Frístundaleiðbeinandi

Frístundaleiðbeinandi hefur m.a. umsjón með þeim námskeiðum og kvöldviðburðum sem eru. Við leitum af starfmanni með leiðtogahæfileika, reynslu í starfi með unglingum og góða samskiptafærni. Sérstakar hæfniskröfur eru sundvarðarnámskeið sem Ungmennabúðirnar sjá um að senda einstakling á og 25 ára aldurstakmark.

 

Allir umsækjendur þurfa að hafa hreint sakavottorð, sveigjanleika, samviskusemi, jákvætt viðmót og sjálfstæð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður í síma 861 2660 eða á laugar@umf.is. Á vefsíðunni www.ungmennabudir.is er hægt að fá upplýsingar um búðirnar.

Umsóknarfrestur er til 1. júní. Umsóknum skal skilað rafrænt á laugar@umfi.is.

 Birt 9. maí 2018

Auðarskóli óskar eftir að ráða í eftirfarandi stöður skólaárið 2018-2019

Við Auðarskóla er laus 77% staða kennara á unglingastigi og 60% staða kennara á miðstigi fyrir skólaárið 2018-2019.

Kennsla á unglingastigi í smíðum, ensku og dönsku.

Kennsla á miðstigi í stærðfræði, íslensku, dönsku og upplýsingatækni.

Mikilvægt er að umsækjendur búi að færni í samskiptum, frumkvæði í starfi, sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögðum og góðri íslenskukunnáttu.

Einnig þurfa umsækjendur að vera tilbúnir að vinna eftir stefnu Auðarskóla í teymiskennslu.

Umsóknarfrestur er til 11. maí 2018.

Umsækjendur þurfa að hafa leyfisbréf til þess að kenna í grunnskóla. Umsóknir um starfið berist á netfangið hlodver@audarskoli.is. Í umsókninni þurfa að vera ferilskrá og ábendingar um meðmælendur. Upplýsingar um starfið veitir Hlöðver Ingi skólastjóri í síma 430 4757.

Birt 2. maí 2018

Starf á verkstæði KM þjónustunnar

Bifvélavirki eða vanur viðgerðarmaður óskast til sumarafleysinga á verkstæði KM þjónustunnar í Búðardal. Um er að ræða fjölbreytt starf í almennum viðgerðum. Áhugasamir hafi samband við Karl í síma 895 6677.

KM þjónustan

Birt 24. apríl 2018

MS Búðardal – atvinna í boði

MS Búðardal óskar eftir áhugasömum einstaklingum til framleiðslustarfa. Um framtíðarstöf er að ræða. 

Nánari upplýsingar veita Lúðvík Hermannsson, netfang ludvikh@ms.is og Elísabet Svansdóttir, netfang elisabets@ms.is

MS Búðardal framleiðir m.a. Dala-Feta og Dalaosta – gott handbragð úr Dölunum.  

Birt 18. apríl 2018

Sumarstarf í Leifsbúð

Leifsbúð óskar eftir starfsmanni í sumarstarf frá 1. júní.

 

Starfið felur í sér þjónustu við viðskiptavini, afgreiðslu, létta matreiðslu, almenn þrif og annað tilfallandi.

Æskilegt er að umsækjendur hafi náð 18 ára aldri. Reynsla af þjónustu- eða matreiðslustörfum er kostur.

Áhugasamir geta sent póst á netfangið he1008@hotmail.com eða hringt í 823 0100. Endilega látið ferilskrá fylgja.

Birt 26.3.2018

Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

Dalabyggð óskar eftir að ráða starfsmann í félagslega heimaþjónustu, þarf að geta hafið störf um miðjan apríl. Um er að ræða starf sem snýr að almennum heimilisþrifum samkvæmt þjónustusamningi sem gerður hefur verið við notendur á heimilum þeirra.

 

Mikilvægt er að viðkomandi starfsmaður hafi áhuga og ánægju af mannlegum samskiptum. Æskilegt væri að viðkomandi hafi reynslu af því að starfa með fólki.

 

Hæfniskröfur eru lipurð í mannlegum samskiptum, vandvirkni og sjálfstæði í starfi, bílpróf, íslenskukunnátta og hreint sakarvottorð.

 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu. Um er að ræða u.þ.b. 20% starf fyrir þjónustuþega í Búðardal og nágrenni.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Pálsdóttir deildarstjóri heimaþjónustu í síma 849 2725 eða í tölvupósti á netfangið heima.tjonusta@gmail.com.

 

Umsóknum skal skila á skrifstofu Dalabyggðar á umsóknarblöðum sem þar fást. Eyðublöð eru einnig aðgengileg á vef Dalabyggðar. Umsóknarfrestur er til 20. mars næstkomandi.

Birt 8. febrúar 2018

Íþrótta- og tómstundafulltrúi

Dalabyggð, í samvinnu við Ungmennasamband Dalamanna og Norður-Breiðfirðinga (UDN) auglýsir starf íþrótta- og tómstundafulltrúa.

Leitað er að öflugum einstaklingi sem er tilbúinn til að stýra metnaðarfullu og lifandi starfi.  Starfshlutfall er 80% - 100% auk fastrar yfirvinnu. 

Helstu verkefni eru

· að samþætta og efla íþrótta- og tómstundastarf í Dalabyggð og stuðla að samfellu í skóla, íþrótta- og félagsstarfi barna í sveitarfélaginu.

· framkvæmdastjórn UDN.

· yfirumsjón með vinnuskóla, félagsmiðstöð og íþróttamannvirkjum.

· forstaða og aðstoð við félagsstarf aldraðra.

· aðstoð við ungmennaráð Dalabyggðar.

· skipulag og verkefnastjórn í ýmsum málum sem til falla, t.d. forvarnamál og átaksverkefni.

Hæfniskröfur eru

· menntun sem nýtist í starfi.

· reynsla og þekking á íþrótta- og æskulýðsmálum.

· góð framkoma og hæfni í mannlegum samskiptum.

· reynsla af stjórnun, stefnumótun og fjárhagslegri ábyrgð.

· framsýni og metnaður í starfi.

· almenn tölvukunnátta.

Gert er ráð fyrir að starfsmaðurinn komi til með að búa í Dalabyggð og hann þarf að hafa hreint sakavottorð.  Starfsstöð verður á skrifstofu Dalabyggðar.

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og SDS eða viðeigandi fagfélags.

Umsóknum skal skila til skrifstofu Dalabyggðar, Miðbraut 11, 370 Búðardal. Fyrirspurnir má senda á sveitarstjori@dalir.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2018.

Birt 19. janúar 2018

Laus störf á Hótel Eddu Laugum

Hótel Edda Laugum óskar eftir að ráða kraftmikið og duglegt starfsfólk til almennra hótelstarfa sumarið 2018.

Starfsreynsla er æskileg. Í boði eru fjölbreytt störf s.s í gestamóttöku, í veitingasal, þrif á herbergjum, í þvottahúsi og í eldhúsi.

Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2018. Nánari upplýsingar gefur Dýrfinna Sigurjónsdóttir hótelstjóri í síma 868 6538.

Birt 20. desember 2017

Auðarskóli - leikskólakennarar

Auðarskóli auglýsir eftir að ráða í tvær stöður leikskólakennara frá og með 1. janúar 2018.  Um er að ræða tvær 100% stöður.

Umsóknarfrestur er til 27. desember 2017. Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. 

Helstu verkefni eru að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarnanna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara.

Hæfniskröfur eru

· leikskólakennaramenntun eða sambærilega menntun sem nýtist í starfi

· færni í samskiptum

· frumkvæði í starfi

· sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

· stundvísi

· góð íslenskukunnátta

Upplýsingar um starfið veitir Hlöðver Ingi Gunnarsson skólastjóri Auðarskóla í síma 430 4757. Umsóknir berist á netfangið hlodver@audarskoli.is.

Birt 18. desember 2017

Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

Dalabyggð óskar eftir að ráða starfsmann í félagslega heimaþjónustu fyrir tvö heimili hálfsmánaðarlega.

Um er að ræða starf sem snýr að almennum heimilisþrifum samkvæmt þjónustusamningi sem gerður hefur verið við notendur á heimilum þeirra. Mikilvægt er að viðkomandi starfsmaður hafi áhuga og ánægju af mannlegum samskiptum. Æskilegt væri að viðkomandi hafi reynslu af því að starfa með fólki.

Hæfniskröfur eru lipurð í mannlegum samskiptum, vandvirkni og sjálfstæði í starfi, bílpróf, íslenskukunnátta og hreint sakarvottorð. Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Pálsdóttir deildarstjóri heimaþjónustu í síma 849 2725 eða í tölvupósti á netfangið heima.tjonusta@gmail.com. Umsóknum skal skila á skrifstofu Dalabyggðar á umsóknarblöðum sem þar fást. Eyðublöð eru einnig aðgengileg á vef Dalabyggðar.

Birt 14. nóvember 2017

Laust starf tómstundaleiðbeinanda á Laugum

Ungmenna- og tómstundabúðir UMFÍ á Laugum leita að hressum og orkumiklum tómstundaleiðbeinanda sem hefur ódrepandi áhuga á að vinna með 14 - 15 ára ungmennum frá janúar til maí 2018. 

Starfið felur í sér að leiðbeina á námskeiðum á daginn og sjá um viðburði tvö kvöld í viku. Húsnæði er á staðnum.

Það er kostur ef starfsmaðurinn er yfir 20 ára aldri. Hreint sakavottorð, reyklaus lífsstíll og góð fyrirmynd eru forsendur fyrir starfinu. Umsóknarfrestur er til 5. desember.

Nánari upplýsingar veitir Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðukona Ungmenna- og tómstundabúðanna í síma 434 1600 / 861 2660. Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið laugar@umfi.is

Auglýsing PDF

Ungmenna- og tómstundabúðir UMFÍ Laugum

Birt 14. nóvember 2017