Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Íbúagátt Endurvinnslukort

Spurningin

Hvað skoðar þú vef Dalabyggðar oft?
6. júlí 2007 13:38

Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi.

Auglýsing

Um breytingu á aðalskipulagi Búðardals frá 1969 og deiliskipulag leikskólalóðar við Miðbraut og raðhúsalóðar við Brekkuhvamm.

 

Tillagan var samþykkt í umhverfisnefnd Dalabyggðar 6. júní sl. og sveitarstjórn þann 12. júní 2007 til auglýsingar samkvæmt 1. mgr. 21. gr. skipulags- og byggingarlaga nr 73/1997 með síðari breytingum:

Sveitarfélagsuppdráttur. Skipulagstillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000, dags. 5. júní 2007 og er greinargerð á uppdrætti.  Aðalskipulag Búðardals var staðfest af ráðherra 7. júlí 1969. 

Fyrir liggur tillaga að Aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016 sem samþykkt var til auglýsingar 21. febrúar 2006 og er framlögð breyting í samræmi við stefnu aðalskipulagstillögunnar.

Breytingin er þríþætt og felst í eftirfarandi:

1.         Við Miðbraut er gert ráð fyrir nýju svæði fyrir þjónustustofnanir fyrir leikskóla (merkt opinberar stofnanir) sem nýtir sömu aðkomu og félagsheimilið.

2.         Við Brekkuhvamm er gert ráð fyrir íbúðarsvæði fyrir rað- og parhús. Þar var áður gert ráð fyrir svæði fyrir þjónustustofnanir og opnu svæði til sérstakra nota fyrir skóla og íþróttavöll en hvorutveggja hefur verið fundinn nýr staður í sveitarfélaginu og því eru þessi svæði fellt út.

3.         Við Vestfjarðarveg er gert ráð fyrir svæði fyrir verslun og þjónustu.

 

Jafnfram eru auglýst  tvö deiliskipulög  skv.  25.gr skipulags- og byggingarlaga  nr. 73/1997. 

1)      Lóðar  fyrir nýjan leikskóla við Miðbraut

Deiliskipulagið tekur til leikskólalóðar við Miðbrautar 6b í Búðardal. Lóðin er samtals 3537 m² (sjá tillögu af deiliskipulagi).  Á lóðinni skal reisa leikskóla ásamt leiksvæði. Aðkoma og bílastæði leikskólalóðar er sameiginleg með lóð félagsheimilisins Dalabúð. Áætluð þörf er eitt  stæði pr. m² í leiksskóla, reiknað er með bílastæði fyrir fatlaða.  Sýndur er byggingarreitur rúmlega 700 m² sem mun rúma áætlanir  um uppbyggingu núna og líka til frekari uppbyggingu síðar.

2)      Lóð fyrir tvö raðhús við Brekkuhvamm

Á lóðinni Brekkuhvammur 12 stendur bygging sem í eru tvær íbúðir. Áætlað er að reisa tvær raðhúsalengjur til viðbótar með samtals sjö íbúðum. Því er lögð til ný skipting landsins í þrjár lóðir. 

Aðkoma og bílastæði að húsi næst Brekkuhvammi er beint frá götu. Aðkoma og bílastæði að tveimur aftari lóðum er um veg með bílastæðum og sameiginlegum gestabílastæðum fyrir allar lóðirnar þrjár.

 

Skipulagsuppdrættir og greinargerð munu liggja til sýnis á skrifstofu Dalabyggðar  Miðbraut 11 Búðardal frá 14 júní 2007 til 12. Júlí 2007. Ennfremur er tillögunar til sýnis hjá Skipu­­lags­stofnun, Laugavegi 166, Reykjavík. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna.

Athugasemdum skal skila til skrifstofu Dalabyggðar Miðbraut 11 fyrir 26.júlí  2007 og skulu þær vera skriflegar. Þeir sem ekki gera athuga­semdir við breytingartillöguna innan tilskilins frests teljast samþykkir henni.                                                         Sveitarstjóri Dalabyggðar

 

Tillaga að verslunar og þjónustulóð

Gildandi aðalskipulag